bouwfoto Mol K bouwfoto Mol K 2 zolder TM 2e slide Nummer drie

Zakelijk

"faciliteren van huidige en toekomstige werkprocessen"

Op de zakelijke markt opereer ik veelal in samenwerking met een groter bureau. Sinds 10 jaar is dat regelmatig Fokkema & Partners Architecten uit Delft.

Specifiek houd ik me bezig met kantoorinterieurs: het huisvesten van een organisatie. Het proces wat daarvoor doorlopen wordt begint vaak bij de analyse van een bestaande bedrijfscultuur en het samen met de opdrachtgever formuleren van wensen daaromtrent voor de toekomst. Vervolgens ontwikkelen we een passend kantoorconcept, maken een ruimtelijk ontwerp met bijbehorende materialisatie en werken de onderdelen (wanden, werkplekken, balies, loungeplekken, personeelsrestaurant etc.) uit tot op detailniveau.

Particulier

"zichtbaar maken van aanwezige kwaliteiten"

Het bouwen of verbouwen van een woonhuis is altijd een heel persoonlijke aangelegenheid met een grote hoeveelheid randvoorwaarden: wensen en smaak van de opdrachtgevers, stijl en mogelijkheden van het huis in kwestie, regelgeving en budget.

De verrassing van een gekozen oplossing kan liggen in een bijzonder ontwerp, maar ook in het zichtbaar maken van al aanwezige kwaliteiten van een huis. Soms is een strategisch geplaatst raam al voldoende voor het totaal veranderen van een ruimte of kan het maken van een onverwachte switch in de locatie van verschillende functies de gebruiksmogelijkheden spectaculair  verruimen.